Kursutbudet

Alla kurser löper över elva veckor per termin med ungefärlig start den 20 januari på våren och den 20 september på hösten. Ett lektionstillfälle per vecka.

Till kurserna finns anpassade tränings-program som du kan få på en CD-skiva eller som en nedladdningsbar länk. Programmen går att installera på Mac eller PC även om din dator saknar CD-fack.

Kursutbudet

 

Bridgens ABC - den grundläggande utbildningen

Kurs A

En nybörjarkurs som inte kräver några som helst förkunskaper. Redan från första gången får du spela kort. Givarna är pedagogiskt preparerade för de olika momenten. Efter genomgången kurs skall du kunna klara budgivning, spelföring och motspel så att du kan träna med dina vänner. Träningsprogram finns.

 

Kurs B

Kursen är en direkt fortsättning på Kurs A och utvecklar budgivning och spel så att du skall kunna klara vanligt förekommande situationer vid de gröna borden. Sedan är det dags för debut i tävlingssammanhang! Även här finns ett skräddarsytt träningsprogram.

 

Kurs C

När du gått igenom Kurs A och B har du lärt dig bjuda så du hamnar i bra kontrakt. Sedan återstår en liten detalj - att spela hem dem. Den här kursen hjälper dig på traven! En spelträningsprogram finns så du kan öva framför datorn.

 
 

Fortsättningskurser

 

AHA

Vår kanske mest populära kurs. Under resans gång har du fått stifta bekanskap med ett antal herrar - Stayman, Stenberg, Blackwood och Lavinthal för att nämna några. Vi repeterar det du tidigare inhämtat och ägnar särskild uppmärksamhet åt de litet mer svårtillgängliga momenten. Tanken är givetvis att du skall få upprepade AHA-upplevelser.

Träningsprogram finns

 

Spelteknik

Huvudvikten ligger, som namnet antyder, vid kortskötsel. Dessutom har du troligen nu börjat tävlingsspela och behöver få upp ångan när det gäller speltempo. Därför avverkar vi fler brickor varje kväll. Dessutom finns en riklig flora med uppgifter som du kan lösa hemma.

 

Bättre Bud

När du börjar tävlingsspela kommer du i kontakt med budmetoder, som du hittills inte stött på. Givetvis vill du ha bästa möjliga vapen till ditt förfogande. Den här kursen ger dig nyckeln till hela arsenalen.

Träningsprogram finns.

Specialteknik
En mer avancerad spelträningskurs där du varje gång, under lärarledning, avverkar 16 kommenterade givar.

 

Vidgade Vyer

Du blir inte automatiskt en god bridgespelare för att du förfogar över bra metoder. En av de viktigaste grenarna är att lära sig dra nytta av den mängd information som avslöjas under budgivningen samt av utspel och markeringar. Kursen syftar till att avlägsna de mentala skygglapparna!
Träningsprogram finns.

Kurslokal


JA Wettergrens Gata 5


Information och anmälan

Arne Larsson
0705 98 29 78
arnelarsson@telia.com