Pedagogiska CD-skivor/program

Arnes Bridgeskola har i samarbete med Scania Bridgekonsult producerat ett antal CD-skivor som anknyter till kurserna.

OBS! Har du en dator som saknar CD-fack så finns en lösning i alla fall. Kontakta din kursledare.


Programmen är avpassade för såväl PC som Mac

Upplägget följer, kapitel för kapitel, innehållsförteckningen i respektive kursbok. Dock skiljer sig de flesta givarna från bokens. Du bjuder och spelar själv och får kommentarer och förklaringar på vägen.

En beskrivning av kursutbudet finner du under rubrik Kurser
 


DEMOPROGRAM

Nedan finner du utbudet av CD-skivor/program. För att du inte skall behöva köpa grisen i säcken kan du få en förhandstitt på var och en av skivorna  genom att klicka på
       demoprogram​.

Installera programmet

OBS! OBS! Börja sedan med att läsa instruktionerna!

OBS! OBS! det finns nu också en demoversion för Mac-användare. Klicka på 
     demoprogram Mac (tålamod - det tar litet tid)


 Bridgens ABC - grundläggande utbildningspaket


Kurs A

Denna CD är ett utmärkt komplement till kursbok A. Här finns kommenterad träning på bokens samtliga elva kapitel. Du bjuder själv och sköter sedan spelföringen.


KURS B

Den här skivan är direkt anpassad till det andra steget i Bridgens ABC. Här får du träna budgivning och spelföring i 11olika avdelningar motsvarande avsnitten i kursbok B


TRÄNA DIN SPELFÖRING

Här har vi också samarbetat med Rogers Bridskola i Skåne.

Lämplig träning till Bok C och Spelteknik

Som framgår är huvudmålet att vässa spelföringen. Budgivningarna hålls därför enkla. Svårighetsgraden på spelen ökar ju längre in man tränger i varje kapitel, men blir aldrig extremt hög.Fortsättningskurser

 

AHA

Ansluter till vår kanske mest populära kurs - AHA. Repetition och någon fördjupning av Bridgens ABC.

 

 

 

 

BÄTTRE BUD

Träning på alla de nya budgivningsknep som du stiftat bekantskap med i kursen med samma namn.


 

 

VIDGADE VYER

Du övar på att tillgodogöra dig all information som "läcker ut" i budgivning och spel. Anpassad till vår,  än så länge, mest avancerade kurs - just det, Vidgade Vyer.